اپلیکیشن TourAdvisor ( تور اَدوایزِر)

این اپلیکیشن برای آژانس خدمات مسافرتی تور ادوایزر طراحی شده که تکنولوژی واقعیت افزوده را بر روی کاتالوگ این آژانس اجرا می کند.

برای اجرای این اپلیکیشن لازم است کاتالوگ این مجموعه را داشته باشید.

اپلیکیشن تور اَدوایزِر را دانلود کنید.