اپلیکیشن گیلگمش

این مجموعه شامل دو اپلیکیشن اندروید و ios برای پشتیبانی واقعیت افزوده از محتوای نشریه گردشگری گیلگمش است که دو زبان فارسی و انگلیسی را نیز پشتیبانی می کند. نشریه تخصصی گردشگری گیلگمش که در دو نسخه فارسی و انگلیسی منتشر می شود توسط این اپلیکیشن پشتیبانی می گردد.

اپلیکیشن گیلگمش را دانلود کنید.