اپلیکیشن کارشناسان

اپلیکیش کارشناسان برای مدیریت فعالیت های وکلا و کارشناسان دادگستری با نام تجاری «دفترچه متین» می باشد که امکان ثبت پرونده موکلین، ضمیمه کردن مستندات، یادآور جلسات، دفترچه تماس، نسخه پشتیبان آنلاین و ... را دارا می باشد. این اپلیکیشن به کمک داشبورد مدیریتی قابل کنترل و ارتباط دو سویه می باشند.

اپلیکیشن کارشناسان را دانلود کنید.