مشاوره راه اندازی کسب و کارهای آنلاین

راه اندازی یک کسب و کار آنلاین نیازمند آشنایی با این بازار و خصوصیات ویژه آن می باشد. خصوصیات این بازار و مشتریان آن و رفتار و انتظارات آنان در این فضا تفاوت اساسی با کسب و کارها و بازار سنتی دارد و عدم شناخت این موارد می تواند به شکست یک ایده حتی خوب منجر شود.


ایده های خوب با پیاده سازی و اجرای بد می توانند به نتایج ناامیدکننده ای منجر شوند ضمن اینکه ندیدن تمام اجزاء و نیازمندی های آن می تواند برنامه ریزی مالی شما را با مشکلات جدی مواجه کند.


پیش فرض اولیه اکثر کارآفرینان این حوزه که فکر می کنند با ساخت و طراحی یک وب سایت یا اپلیکیشن می توانند یک کسب و کار آنلاین داشته باشند و برآوردهای مالی آنان محدود به همین موارد می شود باعث می شود اکثر این کسب و کارها با شکست مواجه شوند.


هزینه اصلی در این مورد تبلیغات و بازاریابی یا مارکتینگ کسب و کار و خدمات آنلاین است که خیلی بیشتر از صرف هزینه طراحی و فنی می باشد.


ضمن اینکه نداشتن دید درست در مورد بازار هدف و رفتار مشتریان این حوزه و مقایسه آن با بازارهای سنتی یکی از نقاط ضعف بزرگ دیگر فعالان این حوزه است.


لازم است بدانید ایده خوب فقط بخش کوچکی از ماجراست و در اکثر مواقع حتی ایده های متوسط ولی با اجرا و پشتوانه مالی خوب می توانند به مراتب موفق تر باشند.


ما می توانیم در این مسیر به عنوان مشاور و مجری کنار شما باشیم.

business