ساخت بازی و شبیه ساز بر پایه موتور بازی ساز یونیتی

بخش بزرگی از بازار اپلیکیشنها در اختیار اپ های سرگرمی و بازی می باشد که به دلیل نیاز ذاتی مورد توجه مخاطبان زیادی می باشد. ضمناً مفهومی به نام گیمیفیکیشن Gamification اخیراً بسیار مورد توجه واقع شده است، این مفهوم به انتقال پیام به مخاطب به صورت غیرمستقیم و در غالب بازی و سرگرمی تأکید دارد که موجب اثربخشی بسیار بیشتر پیام و همچنین جلوگیری از حساسیت و دافعه انتقال پیام مستقیم خواهد شد. به دلایل فوق طراحی بازی های تحت موبایل به شدت افزایش یافته، این بازی ها می توانند با هدف صرف سرگرمی و یا با اهداف تبلیغاتی و استفاده از گیمیفیکیشن طراحی شوند. برای طراحی بازی ها معمولاً از موتورهای بازی سازی Game Engine ها استفاده می شود که یونیتی Unity یکی از مشهورترین آنهاست. تیم ما می تواند با طراحی بازی و یا شبیه سازهای آموزشی شما را در این مسیر همراهی کند.

Gamification